Praktijk voor Podotherapie Arjan Buijs in Ridderkerk

PODOTHERAPIE

Podotherapie is sinds 1982 het enige wettelijk erkende beroep op het gebied van voetbehandelingen. De beschermde titel podotherapeut mag alleen gevoerd worden na afronding van de vierjarige hbo-opleiding Podotherapie.

Een podotherapeut werkt uitsluitend op verwijzing van een arts en behandelt voetklachten en/of klachten aan de enkels, onderbenen, knieën, heupen of rug, die voortkomen uit het verkeerd functioneren van de voeten. Daarnaast behandelt de podotherapeut ook klachten als gevolg van een chronische aandoening, zoals diabetes mellitus of reumatoïde artritis.

De podotherapeut behandelt niet alleen de pijnklacht van de patiënt, maar probeert ook de oorzaak van de klacht te achterhalen.

SPECIALISATIE

Een belangrijk aspect binnen de podotherapie is het behandelen van risicopatiënten en het geven van voorlichting (preventie). Tot de risicopatiënten behoort o.a. de grote groep diabetes-mellitus patiënten. Podotherapeuten zijn de beroepsbeoefenaren die daar speciaal voor opgeleid zijn. De behandeling van diabetische voeten vindt veelal plaats in speciale voetenpoliklinieken in een ziekenhuis, waarbij multidisciplinair wordt samengewerkt en de podotherapeut is dè beroepsbeoefenaar die hierin participeert. Immers de podotherapeut is gespecialiseerd in het screenen en behandelen van de diabetische voet, waarbij wondbehandeling een zeer belangrijke plaats inneemt.

WELKE KLACHTEN BEHANDELT EEN PODOTHERAPEUT?

  • specifieke voetproblemen bij kinderen
  • standsafwijkingen van tenen/nagels
  • overbelasting klachten
  • vermoeidheidsklachten
  • sportblessures
  • klachten aan het steun- en bewegingsapparaat zoals knie, heup en rugklachten
  • klachten bij diabetes-mellitus (suikerziekte) en reuma
  • ulcera (wonden) bij diabetes-mellitus patiënten
  • ingegroeide nagels

Daarnaast wordt uiteraard voorlichting gegeven ter voorkoming van diverse klachten.

KWALITEITSEISEN

Podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld. Alleen podotherapeuten kunnen lid worden van de NVvP, dat wil zeggen dat men in het bezit moet zijn van een diploma dat behaald kan worden aan Fontys Hogeschool of Saxion Hogeschool. Deze hogescholen zijn daartoe wettelijk door de Minister aangewezen.

Podotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met 11 andere paramedische beroepen: logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten, optometristen, ergotherapeuten, mondhygiënisten, huidtherapeuten, radiologisch therapeuten en – laboranten; in totaal zijn ± 25.000 paramedici in dit register opgenomen. Vervolgens zijn visitaties (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep verplicht en zijn er minimuminrichtingseisen van toepassing en er is een richtlijn Hygiëne opgesteld. Tevens dient men te kunnen aantonen dat men aan bij- en nascholingen doet, o.a. door het volgen van geaccrediteerde Post-HBO-cursussen.