Praktijk voor Podotherapie Arjan Buijs in Ridderkerk

BEHANDELINGEN

Een podotherapeut is direct toegankelijk of werkt op verwijzing van een huisarts of specialist en behandelt mensen met voetklachten en daarmee samenhangende houdingsproblemen zoals:

 • standsafwijkingen aan voeten, tenen en nagels
 • brandendeprikkendestekendezeurende en/of pijnlijke voeten
 • huidproblemen zoals overmatig eelt en likdoorns
 • nagelproblemen zoals ingegroeideverdikteafgebrokenmisvormde en pijnlijke nagels
 • overbelasting klachtendrukplekken en wrijvingsplekken
 • vermoeidheidsklachten
 • specifieke voetproblemen bij diabetes mellitus, patiënten met vaatproblemen en reumatoïde artritis
 • pijn in enkelsknieënheupenrug en nek
 • een afwijkend looppatroon

 

Na de diagnose van de verwijzend arts voert de podotherapeut een uitgebreid onderzoek uit. Hiermee probeert de podotherapeut de oorzaak van de klachten te achterhalen. Dit onderzoek bestaat, afhankelijk van de klacht, uit:

 • Een vraaggesprek waarin de klacht en daarmee samenhangende gegevens besproken worden.
 • Een voetonderzoek waarbij wordt gelet op eventuele afwijkende botstructuren en pijnplekken en de beweeglijkheid van de voeten wordt beoordeeld.
 • Een inspectie waarbij de voetstand en zonodig de houding worden bekeken op een podoscoop.
 • Een ganganalyse waarbij wordt gekeken hoe de voeten en het lichaam functioneren tijdens lopen.
 • Het opmeten van de voeten.
 • Het maken van een scan / voetafdrukken waarop de podotherapeut verschillende kenmerken van de voeten kan herkennen, de stand van de voet te zien is, de lengte van de voet bepaald kan worden en waarop een eventuele therapie ingetekend kan worden.